dimecres, 3 de novembre de 2004

Porta a l'aigua - Door on water


Una porta a un canal de ses Salines d'Eivissa (Parc Natural).
A door thrown in a canal, in ses Salines (natural protected area in Eivissa).