divendres, 29 d’abril de 2005

Nous temes


Aquest nou mètode d'enregistrament, fent primer les pistes de bateria amb el Cubase, és més lent del que em pensava però el ritme de composició no ha baixat. En condicions normals suposo que tindria ja dues o tres noves cançons gravades. Avui n'he compost una altra, de cap a peus, i n'he enregistrat les guitarres de prova. Alliance, per la seva banda, estan remodelant el grup i la web. Aviat estarà actualitzada.

This new recording method, making the drum tracks with Cubase first, is slower than I thought. I've been composing, though. In normal circumstances I should have two or three new songs recorded. This afternoon Ive composed and recorded guitar for a complete new song. Alliance are undergoing through some changes within the band and their website. It will be updated soon.

dimarts, 19 d’abril de 2005

Una perla


«El rock és l'expressió de passions elementals, que a les
grans concentracions musicals adopten caracterítiques
culturals, és a dir, de contraculte, la qual cosa és oposada al
culte cristià»

Joseph Ratzinger dixit

divendres, 8 d’abril de 2005

Guitar Player 2.0


Aquests dies estic "remasteritzant" el (mític) enregistrament d'Alliance al Guitar Player Club l'any 2003, perquè al seu dia l'extracció del so del miniCD original es va fer amb pressa i és millorable. També segueixo treballant amb el Cubase i crec que tinc dues noves cançons gairebé acabades (la composició).

Currently remastering the (legendary) Guitar Player Club gig by Alliance, since this was not done properly in 2003. Also working on the drums for two almost finished songs (the composition) for Perfect Pair.