dimarts, 19 d’abril de 2005

Una perla


«El rock és l'expressió de passions elementals, que a les
grans concentracions musicals adopten caracterítiques
culturals, és a dir, de contraculte, la qual cosa és oposada al
culte cristià»

Joseph Ratzinger dixit