dimarts, 7 de desembre de 2004

Més material d' arxiu - More stuff from archives

Aquests dies l'Edu ha decidit digitalitzar unes velles cintes que tenia enregistrades amb idees i improvisacions. El que ha sortit és molt curiós. Hi ha un fragment amb un parell d'idees de M. Blanc! Hi ha algunes idees del meu cosí, hi ha jams de Perfect Pair a la carbonera i, més recents, hi ha cintes de treball d'Alliance que documenten l'evolució de Neon Lights. Ara fugirem cap a altes muntanyes a la recerca de pau, felicitat i idees.

These days, Ed has decided to digitalize old tapes full of ideas, unfinished songs and jams. What has come out is very interesting. There's a couple of ideas by M. Blanc! There are some ideas by my cousin, there are jams by Perfect Pair and some recent material: Alliance working tapes that document the evolution of the great song Neon Lights. Now, off to the high mountains we run, seeking peace and ideas.