dimarts, 15 de març de 2005

Les fotos del mestre


Allan Holdsworth va oferir un gran concert dins del Festival de Jazz de Terrassa. Ja en podeu veure les fotografies.

Allan Holdsworth played an astonishing gig at the Terrassa Jazz Festival. The images are now avaliable.